is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

terstond naar de drie kampen, die achter verschansingen op de Epipolai waren, één van de Surakosiërs, één van de overige Sikeliërs, en een van de bondgenooten ; ze boodschappen daar den aanval; ook deelden ze het mee aan de zes-hon<ierd_Sjirakosiërs, die juist op dat deel de voorposten vormden. Dezen kwamen terstond aan*geloopen, en hoewel ze zich moedig verweerden, hebben Demosthenes en de Atheners, die op hen stieten, -hen teruggedreven. Onverwijld spoedden ze zich voort om niet""te bekoelen in hun ijver en dadelijk het plan te volvoeren waarmee ze waren gekomen. Anderen echter wilden van den eersten ijver gebruik maken om den dwarsmuur der Surakosiërs, waar de schildwachten niet op bleven staan, te nemen en ze begonnen de tinnen ervan neer te halen. Nu komen de Surakosiërs en hun bondgenooten en Gulippos met de zijnen opdagen uit de buitenwallen; daar dë~ troepen, op welke de Atheners stieten, zulk een waagstuk in den nacht niet hadden verwacht, geraakten ze in groote verbijstering en zoo werden ze bij den eersten aanval tot wijken gebracht. Maar toen de Atheners in den waan, dat zij het hadden gewonnen, in toenemende wanorde vooruit gingen en zich zoo gauw mogelijk wilden doorslaan door dat gansche deel der vijanden, dat nog niet had gevochten, om niet door verzwakking van hun aanval genen tijd te geven zich weer te herstellen, toen hebben het eerst de Boiotiërs stand gehouden tegen hen en door hun aandringen hen teruggedreven en een volslagen vlucht teweeggebracht.

44. Toen geraakten de Atheners al in de grootste verwarring en radeloosheid, maar hoe elk onderdeel zich in het bijzonder heeft toegedragen was van geen van beide partijen gemakkelijk te weten te komen. Bij dag zijn de dingen wel-is-waar beter te zien, maar ook dan

Verwarringen vlucht

der Atheners.