is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

verbinding met anderen raakte, hetzij op eigen voordeel uit, of door anderen gedwongen. De Atheners, die zeiven Joniërs zijn, richtten zich uit zich-zelf tegen de Dorische Surakosiërs en voor dezen tocht voegden zich bij hen deze volken met dezelfde taal en gebruiken als zij zeiven: de Lemniërs, Imbriërs en Aigineten, namelijk de toenmalige bewoners van Aigina, en ook nog de Hestiaiërs, die Hestiaia op Euboia bewonen en kolonisten van hen zijn. Van de andere volken waren er sommige hun onderhoorig en andere waren onafhankelijke bondgenooten; en ook waren er huurlingen bij het leger. Van de afhankelijke en schatplichtige waren de Eretriërs, Chalkidiërs, Sturiërs en Karustiërs uit Euboia afkomstig; van de Eilanden: de mannen van Keos, Andros en Tenos en uit Jonië die van Miletos, Samos en Chios. Van dezen waren de Chiërs. niet eigenlijk schatphchtig, maar zij verschaften schepen en gingen mee als onafhankelijke bondgenooten. Deze allen waren grootendeels Joniërs en afstammelingen van de Atheners^ behalve de Karus'tiërs [dezen zijn Druópen] en ofschoon ze afhankelijk waren en gedwongen mee-deden, waren het toch nog Joniërs, die mee op Doriërs afgingen. Behalve dezen waren er Aioliërs, namelijk de mannen van Methumna, die wel schepen maar geen schatting opbrengen, en die van Tenedos en Ainos, die wel schatplichtig zijn. Dit waren AióTïèrs, die gedwongen vochten tegen Aioliërs, hun stichters, namelijk de Boiotiërs, die aan den kant van Surakousai waren, maar van de Plataiërs, die zeer zeker ook Boiotiërs zijn, was het wegens hmTTrJandschap natuurlijk dat ze tegen Boiotiërs vochten. De Rodiërs en Kutheriërs waren beiden Doriërs en van hen droegen de eenen, kolonisten van de Lakedaimóniërs, de Kutheriërs, de wapenen aan de zij der Atheners tegen de Lakedaimóniërs, die onder Gulhppos streden, en de Rodiërs, afkomstig uit Argos, vochten gedwongen niet