is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

aanleggen van versterkingen of met krijgsuitrustingen.

15. Spoedig komt te Athene bericht van Chios; nu vonden ze dat blijkbaar een groot gevaar hun bedreigde, en ze begrepen dat, nu de grootste bondsstad ontrouw was geworden, ook de overige bondgenooten zich niet rustig zouden houden ; toen besloten zij tengevolge van de heerschende ontsteltenis de duizend talenten wel aan te spreken, hoezeer zij ook gedurende den ganschen oorlog er hun eer in gesteld hadden dit niet te doen ; maar eerst schaften ze de straffen af gesteld op het doen, of in stemming brengen van een voorstel daartoe. Ook besloten zij een belangrijk aantal van de bij Peiraios stationneerende schepen te bemannen, de acht, welke, de blokkade verlatend, het eskader van Chalkideus vervolgd, maar niet ingehaald hadden en daarom thuisgekomen waren, [Strombichides, de zoon van Diotimos, was hun aanvoerder], uit te zenden, en binnen kort nog twaalf onder Thrasukles, aie ook de blokkade moesten opgeven. De zeven schepen der Chiërs, die met hen meededen aan de blokkade van Peiraios, haalden ze thuis en de slaven er op stelden zij in vrijheid, de vrijen namen ze gevangen. In plaats van al de schepen, die waren weggegaan van de blokkade der Peloponnesiërs, bemanden zij evenveel andere en zonden die er heen ; zij hadden ook het plan er bovendien nog dertig te bemannen. Groot was de voortvarendheid, en niets was gering van wat ze deden om Chios voor zich te behouden.

16. Inmiddels komt Strombichides met zijn acht 1 schepen op Samos. Hij krijgt een Samisch schip mee en voer verder naar Teos, en tegelijk verscheen daar het landleger der Klazomeniërs en Eruthraiërs. Strombichides, die van dit alles verwittigd was, stak van wal en toen

Uiterste maatregelenvan Ath.

'eos valt af.