is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i

daar een kamp op. Hierop trokken de Milesiërs zeiven uit met achthonderd hopüten en ook de Peloponnesiërs, die met Chalkideus waren gekomen, en eenige hulptroepen van Tissaphernes en Tissaphernes zelf met zijn ruiterij was er bij ; zij raakten slaags met de Atheners en hun bondgenooten. De Argeiërs deden een onstuimigen aanval, en daar zij uit geringschatting voor hun tegenpartij, Joniërs, die zij niet verwachtten dat tegenstand zouden bieden, in vrij, slechte slagorde voortgingen, werden zij door de Milesiërs overwonnen en er sneuvelden van hen slechts weinig minder dan drie-honderd mannen. De Atheners daar-en-tegen overwonnen eerst de Peloponnesiërs en joegen de barbaren en de overigen voor zich uit, zonder slaags te raken met de Milesiërs, die na de overwinning op de Argeiërs toch binnen de stad waren teruggekeerd, ziende dat het overige deel van de hunnen was overwonnen, en de Atheners houden halt pal voor de stad der Milesiërs als meesters van het veld. In dezen slag gebeurde het dat aan beide kanten de Joniërs de Doriërs overwonnen. Immers de Atheners overwonnen de tegenover hen staande Peloponnesiërs en de Milesiërs de Argeiërs. De Atheners richtten een zegeteeken op en bereidden zich voor om de plaats, die een schiereiland vormde, met een muur af te sluiten, overwegend dat, als zij Miletos voor zich gewonnen hadden, ook de overige plaatsen hun bij zouden vallen.

2S. Inmiddels wordt reeds laat in den avond het' bericht ontvangen dat de vijf-en-twintig schepen uit de Peloponnesos en Sikelia reeds vlak bij zijn. Want vooral op aandrijven van den Surakosiër Hermokrates om mee te werken tot de volkomen vernietiging van Athene, waren er uit Sikelia twintig Surakosische en twee Selinountische schepen vertrokken en ook die uit de Peloponnesos,