is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

Toen de Peloponnesische schepen alle in Knidos vereenigd waren, gingen zij wat er noodig was kalefateren en de elf gemachtigden der Lakedaimoniërs knoopten weer onderhandelingen aan met Tissaphernes [want hij was daar ook komen aanzetten] over wat niet naar hun zin was in het bestaande verdrag en over de beste en voordeeligste manier voor beide partijen om den oorlog voort te zetten. Vooral Lichas het het licht vallen op den gang van zaken en hij zeide dat geen van beide de verdragen, noch dat van Chalkideus noch dat van Therimenes, goed gesteld was, want dat het al heel erg was, als de koning nu nog aanspraak zou maken om meester te worden over al het land, waarover hij en zijn voorvaderen vroeger geregeerd hadden, [want daar lag in opgesloten dat al de eilanden en ook Thessalië en de Lokriërs en al het land tot aan de Boioten weer in slavernij zou komen] en de Lakedaimoniërs aan de Hellenen in plaats van vrijheid de Medische heerschappij op den hals zouden halen. Hij ried dus aan een ander beter verdrag te sluiten of zich althans aan het bestaande niet te houden en zei dat zij op deze voorwaarden de betaling ook in het geheel niet verlangden.

Hierover zeer verstoord, vertrok Tissaphernes in drift zonder iets te hebben uitgericht.

44. De Peloponnesiërs maakten nu het plan naar Rhodos te zeilen, op noodiging van de machtigste mannen daar, in de verwachting er een eiland bij te krijgen, lang niet onaanzienlijk door een groot aantal zeeheden en voetvolk, en tevens meenende dat zij in staat zouden zijn alleen, steunend op hun eigen bondgenooten, zonder Tissaphernes om geld aan te spreken, de vloot te onderhouden. Zij voeren nu dadelijk nog dienzelfden winter van Knidos uit, vielen eerst binnen in Kameiros op het

Rhodos gaat over t.d.Pelop.