is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ic3

der Meden was, in als fort om den geheelen Hellespont te bewaken.

63. Inmiddels waren de Chiërs al meer machtig op zee en de troepen in Miletos en Astuochos vatten weer moed toen zij verslag kregen van den zeeslag en het vertrek van Strombichides en zijn schepen. Met twee schepen langs de kust varend naar Chios, haalt Astuochos de schepen van daar en doet daarna met al de schepen een tocht naar Samos, maar, toen tengevolge van onderling wantrouwen de Atheners niet voor den dag kwamen, keerde hij weer terug naar Miletos.

Want omstreeks dezen tijd en nog vroeger werd de demokratie te Athene ontbonden.

Toen Peisandros en zijn medegezanten van Tissaphernes waren teruggekomen op Samos, vonden zij dat hun zaak in het leger daar al vaster voet had gekregen en van de Samiërs zeiven hebben zij de invloedrijksten er toe aangezet om te beproeven samen met hen de oligarchie in te stellen, hoezeer de Samiërs zeiven ook al onderhng aan het vechten waren geraakt om toch maar niet onder een oligarchie te komen; tegelijk besloten de eedgenooten onder de Atheners op Samos om Alkibiades, nu hij toch niet van de partij wilde zijn, te laten voor wat hij was, [wanf hij was toch niet geschikt om deel te nemen aan een oligarchie] maar liever zeiven op eigen verantwoording, daar zij zich nu eenmaal al hadden bloot gegeven, middelen te zoeken om te zorgen dat hun zaak niet verliep, den oorlog vol te houden en er zeiven uit hun eigen middelen volgaarne geld voor bij te dragen en al wat er verder noodig was, daar zij nu niet meer voor anderen maar voor zichzelf offerden.

64. Toen zij elkander op deze wijze hadden aangespoord,

63-67. Bemoeiingen der Oligarchien.