is toegevoegd aan uw favorieten.

Thoukudides' Navorschingen : de Peloponnesische oorlog van 431 tot 411 voor C. in acht boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ners op Samos door hun overgang tot de demokratie zich van hen hadden afgescheiden, gezanten uit hun midden naar Lakedaimoon gezonden en voor een accoord geijverd en zij hadden den bouw van den muur op de Eëtióneia begonnen ; en gingen met dit alles nog veel sterker voort, nadat hun gezanten uit Samos waren teruggekeerd en ze zagen dat de bevolking en diegenen uit hun eigen midden, die ze het meest hadden vertrouwd, omsloegen. Ook zonden ze Antiphoon en Phrunichos en nog tien anderen in aller ijl (naar Lakedaimoon), in hun vrees voor de toestanden te huis en op Samos en ze gaven de opdracht mee om op elke manier, die maar eenigszins dragelijk was, zich met de Lakedaimoniërs te verzoenen. Ook bouwden ze met nog meer ijver aan den muur op de Eëtióneia. De bedoehng van het bouwen van den muur was, naar het zeggen van Theramenes en zijn vrienden, niet om die van Samos, voor het geval dat zij met geweld kwamen aanvaren, het binnen-vallen van den Peiraieus, te beletten, maar om de vijanden, wanneer zij dat wenschten, te beter met hun vloot en hun landingstroepen binnen te laten.

Want de Eëtióneia is een natuurlijk havenhoofd van den Peiraieus, en pal daarlangs is de ingang. Deze werd nu zoo versterkt in verband met den reeds bestaanden muur naar het vaste land dat men met weinige mannen, daarbinnen geplaatst, meester was van in- en uitvaart; recht op één van de twee torens aan den mond van de haven, die nauw is, loopen uit de oude muur, die van het vaste land afkomt, en de nieuwe muur, die daar binnen naar zee toe werd gebouwd. Ook hebben zij den muur om de voorraadschuur, die in den Peiraieus is en dadelijk daaraan grenst, doorgetrokken en zoo hadden zij zelf die voorraadschuur in hun macht en ze dwongen allen èn het binnenkomende graan daarin te lossen èn de voorraden daaruit te halen voor den verkoop.

r53