is toegevoegd aan uw favorieten.

Schriftcritiek en schriftgezag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

met God in Christus. Dan is er ervaring, bevinding, rijk, diep en heerlijk waar de geloovigen van spreken kunnen. Waarlijk, dan is de oude gereformeerde religie wat anders dan leer alleen.

Nu is het waar, dat wij op dat leven, die ervaring in onzen tijd wel nadruk mogen leggen. Want bevindelijk moet gekend worden, wat de Schrift leert. Vergeten we dit niet. En toetsen wij ons leven dan gedurig aan de Schrift. Haar nut is, als de Heilige Geest haar toepast, zoo rijk, gelijk wij boven zagen. De viervoudige staat van den zondaar wordt dan blootgelegd. Denken we niet gering hierover. De geloofservaring is rijk, als we aan deze dingen kennis krijgen, 't Is echter altijd alleen, door de verlichtende, overtuigende en overbuigende werking des Heiligen Geestes, als 't Woord geloofd wordt en het aanbod van genade omhelsd. Wij wezen reeds meermalen daarop.

Wel is het noodig nog afzonderlijk te wijzen op de noodzakelijkheid der Heilige Schrift. De Heilige Geest werkt door het Woord het nieuwe leven. Maar hij onderhoudt dat leven en doet het opwassen. Dat doet Hij ook door het Woord. Daarom hebben wij ons aan dat Woord altijd te toetsen en moet de prediking nooit anders zijn dan bediening van het Woord. Dan zal de ware bevinding, de bevinding naar het Woord uitkomen. Tevens zal dan blijken, dat de bevinding buiten het Woord niet bestaat, ijdel, leugen is.

Iemand schreef eens, jaren geleden: En zulke bevinding is geene bevinding, is geen ervaring, is geen levensvrucht, maar veeleer een werk der duisternis, een zelfmisleiding en een zielsverderf. Waarom? Omdat er op van toepassing is, wat Job zegt van de verwachting des huichelaars: zij is als het web van de spin. Hoe komt de man Gods aan dit beeld? Hierom, dat het web van de spin door het dier zelf wordt voortgebracht. De spinnekop heeft in eigen lichaam die wondere schepping, waardoor het insect in staat wordt gesteld zelf uit eigen ingewand die woning voort te brengen. Zelf brengt de spin de draden uit, die zij eerst in eigen lichaam als heeft getrokken. En zoo is het nu ook met de verwachting en met de bevinding en de ervaring, die de mensch buiten Gods Woord om beweert te hebben of heeft. Zij is voortgebracht uit het innerlijke van den mensch zeiven. En hoe schoon zij ook moge schijnen en hoe bekoorlijk zij er ook moge uitzien, omdat zij buiten het Woord om is, komt zij op uit eigen wezen. En dat eigen wezen is altijd een verzondigd wezen, een goddeloos wezen. De mensch, ook de vrome mensch draagt een hart, waarvan de Schrift zegt, dat het voortbrengt allerlei onreinheid en allerlei bedrog en daaronder ook zelfbedrog. Bevinding, die niet is beleving van Gods Woord, is geene bevinding, is geen levensvrucht.