is toegevoegd aan uw favorieten.

Schriftcritiek en schriftgezag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

78) 2 Tim. 3:16. Niet moet vertaald worden: God ademend, want dan moet het subject weer uitmaken waar de H. S. wel en niet God ademt.

7») Dr. H. Bavinck, Ger. Dogmatiek. 3 dr. Dl. IV blz. 456, 457. Heel het hoofdstuk over de Theopneustie der Heilige Schrift zij ter lezing aanbevolen. Wij moeten heel eenvoudig en beknopt de dingen weergeven. Daarom wijzen we hier ook slechts heen naar Calvijns Institutie I 7 en 8. Editie Kuyper. Dr. Honig Bijbelcritiek Contra blz. 15 en 16. Dr. G. Ch. Aalders. De Profeten des Ouden Verbondsblz. 64-67.

8°) Dr. A. Kuyper, Hedendaagsche Schriftcritiek, t. a. p. blz 18.

81) Idem. Zie blz. 19 en 21.

«2) Idem blz. 20.

<*) Exod. 5:1; Jes. 6; Jer. 1 enz. Dan. 9:2; 10 : 1; Amos 3:8; Num. 16 : 98; Jer. 21 : 9; 2 Sam. 23 : 2; Matth. 3; Joh. 10 : 35; Luk. 16 : 29—31; Luk. 24 : 25 en 27; Luk. 24 : 44; Joh. 5 : 39 en 47; Mark. 12 : 36; Joh. 12 : 38; Luk. 3:4; 4 : 17; Matth. 22 i 35 en 19 : 4, 5; Joh. 14 : 26; 16 : 13. 2 Tim. 3 : 16, 17; 2 Petr. 1 i 19-21; Luk. 1 : 70; Hand. 1 : 16; 2 : 25; 4 : 25; Hand. 3 : 18; Hand. 38 : 25. Zie verder Hebr. 1 : 1; 3 : 7; 9 : 8; 10 : 15. Rom. 4 : 17; 10 : 11; 1 Cor. 15 : 24; Hand. 16 : 35 v.g.1. metPs. 16 : 10; Joh. 15 : 27; Joh. 1 : 3; 2 Cor. 2 : 17; Mark. 7 : 6; Matth. 22 : 31; Rom. 1 : 2 enz. Ned. Geloofsbelijdenis art. 5—7. Hoedemaker: Christus voor de rechtbank enz. t. a. p. blz. 116; 119 v. v. 136 v. v.

8*) Dr. Honing, Bijbelcritiek enz. t. a. p. blz. 28.

86) Joh. 20 : 31. Zie ook 1 Joh. 5 : 13.

88) Zie ook J. C. Sikkel, t. a. p. blz. 19 en verder b.v. Ds. Gravenmeyer. Ger. Geloofsleer Dl. I, blz. 156—168.

87) Ds. v. d. Sluis, t. a. p. blz. 205. Zie ook blz. 259—260. Hij geeft en bestrijdt de Ethische voorstelling.

88) Dr. Grosheide, Schriftgezag, blz. 25, 26.

89) Idem t. a. p. blz. 26.

9°) Zie Grosheide, idem, blz. 26, 27.

91) Ds, J. C. Brussaard, Gereformeerde beschouwing over Schriftgezag, blz. 20 en 24.

Wel schrijft hij, dat de H. S. voor hem letterlijk en in alle. deelen zulk een zaligmakende openbaring is en hij dus buigt voor heel de Schrift. De laatste grond voor het Schriftgezag