is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn vriend, ik ben mijn huwelijks-leven lang een zeer ongelukkig mensen geweest, en ik kan het thans zeggen zonder verteedering over me-zelf. Gij hebt ons eerst leeren kennen als wij reeds enkele jaren waren getrouwd: ik had al den tijd gehad, berusting te ontwikkelen, en het was mij niet moeilijk, trouwens, kalmte te vertoonen waar veel afgetrokkenheid in was, en zelfs eenige opgewektheid die ik dankte aan genot van kunst en eenigen alkohol (gij kent de maat mijner matigheid: gij zult mij niet veroordeelen). Ik ben verder alles behalve een muiter: ik kan niet buiten de orde, al houd ik haar voor eene migraene. Doclj niet alleen de zwakheid van mijn karakter, die ik niet bestreed omdat zij een waarborg was van rust, zou mij voor oproerigheid behoeden: ook een gevoel van schuld belette alle uiting van wrok.

Want weet, mijne vrouw hield van mij; ik, ik heb haar, al den tijd van haar leven, nooit kunnen beminnen.

Ik was tot over mijne ooren verliefd op een blank en strak modelletje, een meisje als uit ivoor, dat ik enkele jaren vroeger, in een tijd van schoone reinheid, op de teeken-academie had leeren kennen, toen mijne ouders mij dwongen te trouwen met haar, die veertig jaar lang mijne vrouw zou wezen. Mijne ouders achtten dat een gevaar mij bedreigde. Deze opgedrongen bruid was rijker dan ik, al behoorden wij tot een zelfden burger-stand. Zij bezat eene scherpe schoonheid. En üc beken dat de dwang mij zacht was: ook mij drukte mijne liaison weieens om hare gemeenheid, want ik ben toch maar een bourgeois. Niettegenstaande eene liefde die mij lang vervuldhad, brak ik af met het meisje dat, ik besefte het, nooit mijne gade kon worden. Ik vond verdachten omgang

78