is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de kinderlijk-kleine borst en den buik die hoog stond. Zij had zeer dunne naaister-handjes, was-wit en mat als van dooden, en zonder één juweel. Hare ongelooflijk-tengere voetjes zaten in fluweelen schoentjes met strak-flitsende gespen. Maar 't was haar hoofd vooral, haar hoofd-zonder-hoed vol nijdige droefheid, vol heimwee en vol moedwil, dat, waar 't gedrukt lag aan zijn breede borst, aantrok, verontrustte en intimideerde.

Onder het dik-uitstaande gele haar, dat zij niet langer droeg dan tot in de hals-gleuf; onder het korte koppige voorhoofd en de horizontale en donkere brauwen: bange en bralle oogen die, groen, blauw-omwald waren van kohol; net witte neusje gebiedend en trilloos; de mond valsch-rood, lokkend en samengeperst, en die onmiddellijk aan schandige geilheid deed denken. Zij was blijkbaar onthutst, een vreemdeling te vinden in dit afgelegen lokaal, dat, in dit seizoen, was als hun eigendom: zij leek dan ook wel uitdagend in den arm van haren beschermer. Deze echter beheerschte zich en deed het als met gevoellooze moeheid. Wel moest hij mijn verbazing raden — al had ik onmiddellijk mijn blik afgewend na eene opname, die bliksem-snel was geweest, — om deze zijne verschijning onder andere gedaante dan waarin men hem zag op de Beurs en in dergelijk verdacht gezelschap. Niets echter liet hij daarvan merken, ook niet in 't nonchalant en nogal gemeene gebaar, dat niet eens opzettelijk voorkwam, waarmede hij, in één teug, maar traag en gezet, den cognac dronk dien men hem, ongevraagd, gebracht had.

De muziek was aan mijn oor voorbij gegaan onder de enkele minuten van hun binnen komen en 't gebruiken van zijn drank. Zij, de twee, gaven blijk van

89