is toegevoegd aan uw favorieten.

Hamlet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II, 2, 456 eens, want het stuk, herinner ik mij, beviel niet, 't was kaviaar voor den grooten hoop, maar het was, naar mjjn opvatting en naar die van anderen, wier oordeel in zulke zaken ver boven het mijne staat, een uitmuntend stuk, goed

460 in tooneelen geordend en geschreven met evenveel matiging als vernuft. Ik herinner mjj iemand te hebben hooren zeggen, dat er in de regels geen kruiderij voorkwam om de stof smakelijk te maken en in de bewoordingen geen stof, die den schrijver van precieusheid kon beschuldigen; echter noemde hij het een eerlijke schrijfkunst, even frisch als aangenaam en veel flinker dan keurig. Eén passage er in beviel mij vooral, 't was het verhaal van Aeneas aan Dido en dat gedeelte in 't bizonder, waar hu' spreekt van Priaam's moord. Als gij het van buiten kent, begin dan

470 met dezen regel laat eens zien laat eens zien

De ruige Pyrrhus, als t Hyrcaansche dier

zoo is 't niet, het begint met Pyrrhus

De ruige Pyrrhus, wiens blazoen van sabel, Zwart als zjjn doelwit, op den nacht geleek, Toen hu' gehurkt zat in 't noodlottig paard, Heeft nu die nare en zwarte kleur besmeerd Met droever heraldiek; van hoofd tot voet Is hij nu enkel keel, ijs'lijk gemerkt

480 Met bloed van vaders, moeders, dochters, zoons, Dat vastbakt door den schroeigloed van de stad, Die een wreedaardig en vervloekt licht leent Aan harer heeren moord; in toorn en vuur Geblaakt en dus 'met stolsels bloed besmeurd, Met oogen als robijnen, helsche Pyrrhus Zoekt grootvaer Priamus. Ga gij verder. Polonius.

Bjj God, prins, goed voorgedragen, met juiste en oordeelkundige dictie! Speler.

490 Hij vindt hem dra,

Vergeefs naar Grieken houwend; zjjn oud zwaard, Den arm weerbarstig, met bevel in strijd, 68

68