is toegevoegd aan uw favorieten.

Hamlet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier en hiernamaals pijn' mij eeuw'ge twist; Hl, 2,232

Zoo 'k ooit weer vrouw werd en mij weduw wist!

hamlet. [Terzijde;]

Als zij haar eed nu eens brak!

Koning.

Een krachtige eed ! Vrouw, laat me -wat alleen, Mijn geest wordt dof en met wat slaap kom 'k heen Door d' al te langen dag. Koningin.

Slaap wiege u 't brein! En moge aan ons geen ramp beschoren zijn ! Koningin af. Hamlet.

Mevrouw, hoe bevalt u dit stuk ? Geerteuida.

De dame, dunkt mij, protesteert te gul. 240 Hamlet.

O, maar zij zal woord houden. Claudius.

Kent gij den loop van het stuk ? Komt er niets aanstoote-

lijks in voor ?

Hamlet.

Wel neen, zij schertsen maar; gif in scherts, heelemaal

niet aanstootelijk.

Claudius.

Hoe heet het stuk ?

Hamlet.

De Muizenval. Hoe dat zoo valt? Figuurlijk! Dit stuk brengt

in beeld een moord in Weenén. Gonzago is de naam van

den vorst, zijn vrouw heet Baptista. U zal dadelijk zien,

dat het een vuil stuk werk is, maar wat doet er dat toe ? 260

Uw majesteit en ons, die een gerust geweten hebben, raakt

het niet. Laat de geschaafde knol krimpen van pijn, onze

lenden doen geen zeer.

Lucianus treedt op.

Dit is een zekere Lucianus, een neef van den Koning. Ophelia.

Gij zijt even goed als een koor, prins.

89

89