is toegevoegd aan uw favorieten.

Hamlet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ostricke.

Ik beveel mijn hulde bij uwe edelheid aan. v, 2, 189

Hamlet.

Uw edelheid doet goed zelve de aanbeveling te doen, elke andere tong zou te kort schieten.

[Ostricke »ƒ.]

Horatio.

Die kieviet loopt weg met de schaal op zijn kop. Hamlet.

Hij maakte complimenten tegen den tepel, voordat hij er aan zoog. Aldus heeft hij en hébben vele anderen van dezelfde bent, op wie ik weet, dat onze frivole eeuw verzot is, slechts den th'dsdeun beet en de manier om zich voor te doen. 't Is een soort opgeschuimde levenswijsheid, die hen royaal heen helpt door de meest diep gaande en verfijnde 200 kritiek; en, laat de wind der beproeving over hen heen varen, de bellen slaan neêr.

Een hoveling treedt op.

Hoveling.

Prins, zijne majesteit liet zich aan u recommandeeren door den jongen Ostricke, die de boodschap terugbrengt, dat gij hem in de hal wacht; hjj laat u vragen, of het u blijft behagen met Laërtes te schermen, of dat gij liever uitstel wilt nemen? Hamlet.

Ik houd mjj aan mjjn voornemens en die worden beheerscht

door des vorsten welbehagen: als zjjn bereidheid spreekt,

is de mijne gereed; nu, of wanneer ook, mits ik er even aio

goed toe in staat ben als nu.

Hoveling.

De vorst en vorstin en allen komen naar beneden. Hamlet.

Dat treft gelukkig. Hoveling.

De vorstin verlangt, dat gij Laërtes minzaam zult toespreken, voordat gij aan 't schermen gaat.

HAMLET 11 161

151