is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch (behalve in het 4e hoofdstuk) over het Indië van de Indonesische regeeringsvormen.

Ten slotte is nagegaan, of en in hoeverre deze Indonesische democratie door de Indische regeering begrepen en geschraagd, of onbegrepen, vervormd en misvormd is; of en in hoeverre door de Indische regeering bij de instelling van nieuwe organen aan de bevolking invloed op bestuur, rechtspraak en regeling is toegekend; of en in hoeverre deze geïmporteerde, deze Indische democratie aansluiting heeft gezocht en verkregen bij de inheemsche, de adatrechtelijke, de Indonesische democratie.

Naar volledigheid, in het bijzonder bij het geven van voorbeelden, is niet gestreefd; daarvoor ware veel meer tijd noodig geweest dan ter beschikking stond; verder werkt overstelpend feitenmateriaal eerder afschrikwekkend dan verduidelijkend, en schaadt overdaad.