is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

lating van zoon of sentana en dergenen, dié amok gemaakt hadden of gerechtelijk ter dood gebracht werden; terwijl hij nog al eens invloed uitoefende op den inhoud der ter goedkeuring aangeboden desareglementen *);

in zake rechtspraak door op te treden, als de desalieden niet tot overeenstemming konden komen'), of als zij de kracht misten om hunne uitspraken te doen eerbiedigen3).

Voor den gouvernementsinvloed op de dorpsvergadering zie Zuid-Bali.

ZUID-BALI.

De desa's van het oude type, door Liefrinck voor NoordBali beschreven*), komen ook in Zuid-Bali voor; t.w. in het district Kintamani, in de bovenstreken en in eenige desa's in het lage land (Tengganan5) ), en verder op het eiland Noesa Penida; vermoedelijk alleen in de streken der Bali Aga6).

Verdeeling der desa's in bandjars komt daar niet voor; de macht berust bij de dorpsvergadering onder leiding van oudsten; in Kintamani de daoeloen desa genoemd, bestaande uit twee koebajans (voorzitters), twee kebaoe's (soort pemangkoe) en twee singgoekans (helpers)T).

De overige desa's in Zuid-Bali zijn allen desa's van het nieuwe type; zij zijn bijna allen samengesteld uit of verdeeld in bandjars; soms te zamen vormend één bewoonde kom; soms op eenigen afstand van elkaar gelegen met als centurm de poera balai agoeng. Zoodoende heeft men hier twee soorten dorpsgemeenten; de bandjarvereeniging en daarboven de twee of meer bandjarvereenigingen omvattende desavereenigingen. Met zelfstandige bandjar8) wordt bedoeld een desa, bestaande uit één bandjar.

De hoogste macht in de bandjar wordt nu weer gevormd door de maandelijks samenkomende vergadering van leden der bandjarvereeniging, d.z. alle gehuwde manlijke inwoners, de krama bandjar, met een dagelijksch bestuur van den door de

*) Liefrinck, blz. 329.

s) Dezelfde, blz. 344.

3) Dezelfde, blz. 357; Landsverordeningen Bali 1917; blz. 56.

4) Dezelfde, Bali 1890.

6) Adatrb. 22, 1923, blz. 415.

6) Adatrb. 23, 1924, blz. 453.

') Dezelfde, blz. 404.

») Adatrb. 15, 1918, blz. 3.