is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

S. van Deventer.

Duurvoort.

Encyclopaedie.

E.R.

Fokkens.

Gondokoesoemo. De Haan Priangan.

Hasselman.

Herzieningscommissie.

Heslinga. Hissink.

S. van Deventer. Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, op last van Z.Exc. den Min. van Koloniën J. D. Fransen van de Putte, 3 dln. Zalt-Bommel, 1865—1866.

S. F. Duurvoort. Rechtspersonen in de Nederlandsche Koloniën, 1916. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 2e druk.

Eindrésumé van het bij Gouvernementsbesluit d.d. 10 Juni 1867, No. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera, samengesteld door den chef der afdeeling statistiek ter Algemeene Secretarie (I 1876, II 1880, III 1896). F. Fokkens. Eindrésumé van het bij besluit van den Gouv.-Generaal van Ned.Indië van 24 Juli 1888 No. 8 bevolen onderzoek naar de verplichte diensten der inlandsche bevolking op Java en Madoera. (Gouvernementslanden), 3 dln. (Batavia, 1901—1903).

Gondokoesoemo. Vernietiging van dorpsbesluiten in Indië, 1922. Dr. F. de Haan. Priangan. De PreangerRegentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 4 dln. (Batavia-'s-Gravenhage, 1910).

C. J. Hasselman. Eindverslag over het onderzoek naar den druk der dessadiensten. (Batavia, 1905).

Verslag van de commissie tot herziening van de Staatsinrichting van NederlandschIndië; ingesteld bij Gouvernementsbesluit van den 17en December 1918, No. 1. (Weltevreden, 1920).

J. H. Heslinga. Het Inlandsen bestuur en zijne reorganisatie in Nederlandsch-Indië, 1920.

J. H. Hissink. Het Papadonwezen en zijne attributen in verband met de oude staatkundige indeeling; T.B.G. 47, 1904.