is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fatum van bevolkingsvermeerdering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

te ondermijnen wat noodzakelijk is voor iederen vooruitgang, voor alle leven en werken : het vertrouwen op de toekomst, het geloof in de taak van de menschheid als draagster van cultuur — zelfs in ons oude Europa.

Maar, het moge nog eenmaal gezegd worden, dit vertrouwen op de toekomst, dit geloof in hoogere waarden als basis en richtsnoer voor het leven, deze levensbeschouwing die meer aan het idealisme dan aan het materialisme georiënteerd is, is toch, niet slechts voor enkele bevoorrechten, maar als richting voor onze cultuur, alleen mogelijk wanneer in komende tijden niet meer alle kracht, alle denken en energie moet verbruikt worden om in voortdurend meer ingespannen arbeid en gezwoeg den strijd om het bestaan van het onmatig toenemende menschdom tegen de steeds kariger natuur — en tegen

elkaar — vol te houden zoolang als dat kan. Alleen

in een samenleving waarin niet voortdurend de ontbindende en" vernietigende macht van een gestadig aangroeiende'^alsa'^éfk^aam is. kan ep.n cnltimr bestaan die rust en aandacht heeft voor geestelijke goedejren.