is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 81 —

Bekende Gemidd. ^ Jaren Bekende O-Jdd. ^a^tad'

1891 23 211 503 1904 39 ? 666

1892 25 215 499 !9°5 59 ? 7»

1893 23 206 5" 1906 76 ? °10

1894 24 204 532 1907 75 181 634

1895 24 203 547 1908 78 171 631

1896 29 143 9io 1909 83 175 064

1897 30 183 629 1910 97 17° 67°

1898 29 186 635 19" 122 169 714

1899 24 192 686 1912 130 175 724

1900 32 146 1.051 1913 r35 168 I 8°4

1901 39 19° 634

1902 25 172 734 Latere gegevens ontbreken.

1903 25 195 821

§ 7. De Centrale Bond.

Na het tot stand komen van den Centralen Bond van Nederlandsche Verbruikscoöperaties, ging deze er toe over pogingen te doen om ook plaatselijke fusies te bewerkstelligen tusschen c.v.n. De te Amsterdam ingestelde Coöperatieve Raad, (zie bl. 71) had reeds eerder een commissie benoemd, teneinde te komen tot één algemeene verbruikscoöperatie, waaraan de bestaande vereenigingen haar bedrijf zouden overdoen voorzoover de commercieele organisatie betreft, verder zou elk naar eigen beginselen kunnen blijven bestaan. De bedoeling was eerst de plaatselijke cv.* te vereenigen om de corporatie daarna ook buiten Amsterdam uit te breiden ). Vijf groote c.v.n van'verschillende richting hadden zich oorspronkelijk vóór dit denkbeeld verklaard, doch op de vergadering van 30 October 1920 bleek, dat de verbruikscoöperatie der R. K. vakvereenigingen zich terugtrok, de andere namen een gereserveerde ij Dezecv.». stuurden de vragenlijsten voor de statistiek aan den N. C. B.

ingevuld terug. _ _ _ .

*) Nieuwe Courant 30 Nov. 1919. Zie ook Maandschr. Centr. Bur. v. a. Statistiek 30 Augustus 1924, bl. 899.

6

Otten.