is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— io3 —

Op twee bizondere afdeelingen van de groothandelsvereeniging moet nog de aandacht gevestigd worden, t. w. Accountancy en Assurantie.

De naam der afdeeling „Accountancy" (oorspronkelijk „Controle en Adviezen") duidt reeds haar taak volledig aan, die gesplitst kan worden in x):

1916. 1917.1918. 1919. 1930. 1931.

Inrichting der administraties van

nieuwe Coöperaties...... 17 25 44 48 47 —

Reorganisatie der administratie

van best. Coöperaties 34 13 14 3 13 17

Algeheele controle....... 215 28 34 58 62

Driemaandelijksche controle . . 14 42 126 142 195 180 Balanscontröle of -opmaking . . 30 30 18 21 19 45 Speciale opdrachten ...... 5 2 14 12 — 5

Liquidaties ......... — — 2 2 5 6

Bijwonen Ledenvergadering . . — — 2 — — 2 Werkzaamheden in opdracht van

de Directie ......... 5 5 2 — — 1

Bouwadvïezen 6 1 — — 1 —

Onderzoek van de administratie

(zonder dat verdere opdrachten

werden gegeven) ....... 12 3 1 — — —

Opdrachten in verband met fusie

tusschen coöp. vereen. .... — — — 2 6 — Assistentie aan Deelgenooten bij

achterstand in de administratie. — — — — 3 7 Onderzoek in loco in verband met

credieten — — — — 100 78

Bijhouden administraties voor Deelgenooten ........ — — — — 1 2

*) Jaarverslag H. K. 1921.