is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 132 —

gegeven van de Engelsche coöperatieve groothandelsvereeniging, waaraan nog kan worden toegevoegd, dat zij tezamen met de Schotsche 34.316 acres thee-plantages exploiteert, waarvan 5.699 op Ceylon en 28.617 in Britsch-Indië en bovendien in Groot-Britannië 33.552 acres landerijen bezit1).

8 Meelfabrieken. 4 Meubelfabrieken.

2 Veevoeder- en veekoekenfa- 1 Fabriek van waschmachines, brieken. ledikanten enz.

2 Biscuit- en suikerwerkfabrie- 1 Blikfabriek.

ken. 1 Fabriek van emmers en kachel-

3 Boter- en Kaasfabrieken. platen.

1 Margarinefabriek. 1 Messenfabriek.

2 Vetsmelterijen. 1 Fietsen- en motorfietsenfa2 Spekrookerijen. 1 -'$» briek.

4 Conservenfabrieken. 2 Fabrieken van weegschalen en 2 Inmakerijen. 'weegmachines.

2 Azijn- en gistfabrieken. 1 Borstel- en mattenfabriek.

2 Theemengerijen en koffie- 3 Zeepfabrieken.

branderijen. 1 Verf- en kleurstoffenfabriek.

1 Cacao- en chocoladefabriek. 5 Zadel- en tuigfabrieken.

2 Fabrieken van drogerijen en 1 Koffer- en tasschenfabriek.

chemicaliën. 1 Lijstenfabriek.

1 Tabaks- en sigarenfabriek. 1 Aardewerk- en porceleinfa-

3 Katoenweverijen. briek.

7 Wolweverijen. 5 Boekdrukkerijenen-binderijen.

1 Fabriekvangebreidegoederen. 1 Olieslagerij.

1 Touw- en garenfabriek. 3 Zagerijen.

16 Kleeding- en onderkleeding- 2 Pottenbakkerijen, fabrieken. 1 Flesschenfabriek.

2 Corsetfabrieken. 1 Fabriek van motorvoertuigen. 10 Schoenfabrieken. 1 Kolengroeve.

3 Leerlooierijen.

Van de Scottish Wholesale Society wordt het aantal fabrieken niet afzonderlijk vermeld, slechts de soort. Onder de productieve afdeelingen komen voor: een schoenfabriek, kleedingfabrieken, borstelfabrieken, drukkerijen, een tabaksfabriek, fabrieken van

1) The People's Yearbook 1934, bl. 64, 65 en 72; S. en B. Webb t.a.p. bh 107 en 373.