is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 174 —

den. Bij vergelijking blijkt de verbruikscoöperatie hier te lande een niet zeer gunstige plaats in te nemen, zelfs met den totalen omzet staat zij achter bij die in landen met geringere bevolking als Zwitserland (dat toch geen „fabriekssteden" heeft) en Schotland.

Aan het International Co-operative Bulletinx) en The People's Yearbook zijn de volgende gegevens ontleend, die eenigermate een indruk kunnen geven van den stand der verbruikscoöperatie in andere Europeesche landen.

De omzet der Deensche coöperatieve-groothandelsvereeniging bedroeg in:

192a Kr. 174.600.000 aan 1805 v.vn-deelgen. met 337*538 leden. 2933 „ 123400.000 „ 1799 „ „ „ ± 300.000 m

De omzet der v.vn. zelve in 1923 beliep 180—200 milhoen kronen.

De ± 1200 v.v". in Zweden bestaande hadden een gezamenlijken omzet van Kr. 245.300.000 in 1921 en ruim Kr. 200.000.000 in 1922. De groothandelsvereeniging zette in die jaren om Kr. 1.383400 respectievelijk Kr. 1452*224.

De coöperatieve bond, tevens groothandelsvereeniging in Noorwegen had een omzet van:

1921 Kr* 20.745.181 aan 404 v.vn-deelgen. met 93*737 leden.

1922 „ 20.966.222 „ 411 „ „ „ 93.189 „ Terwijl de omzet van de gemeenschappelijke coöperatieve groothandelsvereeniging van Scandinavië en Denemarken in

1921 bedroeg Kr. 11.385.000

1922 „ „ 13.100.000

Bij het Zentralverband Deutscher Konsumvereine waren in 1922 1303 c. vn. aangesloten met een ledental van 3.164.000. Van de 666 op 31 Dec. 1922 in Zwitserland bestaande v.vn. waren in 1923 516 toegetreden tot den Verein Schweizerischer Konsumvereine. Haar individueel-ledental bedroeg 364.500 en de gezamenlijke omzet frs. 277 mülioen.

De omzet van de V. S. K. zelve was in:

1921 frs. 144419.696

1922 „ 118421.506

88 c. vn. met 7.876 leden maken deel uit van de Konkordiagroep te

*) Maandelijksche publicatie van de Intern. Co-op. Alliance, waartoe de N. C. B. en de Bond van Ned. Arb. Coöp. indertijd waren en de Centrale Bond y. Ned. Verbr. Coöp. thans is toegetreden.