is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 22% —

peratief systeem onmogelijk is, komt tot uiting in hetgeen de Webbs van den landbouw zeggen. Omdat de verbruikscoöperatie of de overheid daar te kort zullen schieten, wenschen zij de coöperatie der boeren als producenten te handhaven en deze te laten samenwerken met de consumentencoöperatie x).

Zij zijn tegen de landnationalisatie, die Beatrice Potter oorspronkelijk nog voorstond, en willen den grond, dien de overheid of de verbruikscoöperatie geleidelijk, naarmate de behoefte eraan zich voordoet, zal overnemen, brengen onder "the department or local organization which was henceforthtobe responsible for its administratton" 2). Waar de onteigening zal plaats vinden "full compensation must be paidtothe owner, in order that he may not suffer more than other property owners, the compensation being necessanly derived from the taxation of the aggregate of property owners in proportion to their "ability to pay" 2). Het "unearned increment" zal object van belasting moeten zijn» „Here, too, the evil cannot be dealt with by voluntary associations of consumers, except in their character of citizens and parliamentary electors. It is, we suggest, the duty of the Co-operative party to organise such a campaign for those measures of nationalisation of monopolist services and the special taxation of accumulated wealth and large incomes as will bring gradually to an end what John Stuart Mill accurately designated as "the great social cvil" of "a nonlabouring class" *).

De internationale handel zal in handen der overheid van de verschillende landen worden gebracht. "The export trade of the world, conducted by capitalist merchants for private profit, will.... have been transformed essentially into a reciprocal exchange of imports, conducted by the paid agents of the governments representing the consumers and citizens, to the exclusion of capitalist profit" *).

Het inslaan van nieuwe banen bij de productie door het particulier initiatief, dien onmisbaren factor der vooruitgang, zal men in de coöperatieve maatschappij, waar alle winstprikkel ter vergoeding van risico ontbreekt, nauwelijks bespeuren. Het economisch leven

*) T.a.p. bl. 419. ") T.a.p. bl* 423. *) T.a.p. bl. 331. 4) T.a.p. bl. 441.

Otten. 15