is toegevoegd aan uw favorieten.

Harmonische principes voor het begrip van muziek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

vorm, dien wij hooren. Ook mèt de begrenzing, mèt de vormname, gaf zich het oneindige, het onbegrensde. Daar wordt het geheim der harmonie levend en wordt ons geloof in de schoonheid geboren.

Het geheim van de eenheid ligt in de schepping. In de harmonie, die het verscheidene verbindt. Het geheim ligt in den scheppenden kunstenaar, zoo de muze zijn voorhoofd kust, en zijn hand opschrijft, wat de godheid dicteert.

Zóó, is de schoonheid hóóg, verheven.

En muziek, verklankte inhoud voor een vorm der harmonie, is noodzaak, levensschoonheid, zin, beteekenis, verband en wijs bestier,... als kunst het menschelijk vermogen om tot het hoogere op te zien.

Een tempel, die met zuilen oprijst in aetherisch blauwe luchten.