is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

POLITIE.

Gevallen No. 273, 274 en 275.

— Rapporten der verrichtingen van Zr. Ms. „Watergeus" gedurende de kruistochten op de Chineesche zeeroovers.

Ned. Zeew. IX 1868.

— Berichten omtrent den zeeroof in den Indischen Archipel van 1857 tot 1876.

Tn'ds. I. T. L. en V. K. XVIII, bl. 435; XX, bl. 302, 299, 412, 566; XXIII, bl. 380; XXIV, bl. 475.

— Historische schets van den zeeroof in den Indischen Archipel (J. H. P. E. Kniphorst).

Tn'ds. Zeew. 1876, bl. 3, 48, 159, 283, 353; 1877, bl. 1, 135, 237; 1878, bl. 1, 107, 213; 1879, bl. 85,173; 1880, bl. 1, 89, 235; 1881, bl. 1.

Vervolg in T. v. N. I. 1882 I, bl. 161, 241, 321, 401.

Een korte terugblik op de Molukken en N. W. Nieuw Guinea III, De Zeeroof. I. G. 1883 II, 465.

— Naar aanleiding van de bovengenoemde Historische schets, T. v. N. I. 1876 II, bl. 355.

— Piracy in the Straits of Malacca. Oc. Highw. II, 1873, bl. 312.

— Fang von Lanun-Seeraubern an der N. W.-küste von Borneo Ausl. 1870 no. 2.

— Bijdragen tot de kroniek en statistiek van den zeeroof in Ned. Indië, met staatkundige toelichtingen.

E. de Waal. Ind. Fin. III, 1879, bl. 17—108, met aanhangsel: De strijd van Spanje tegen den zeeroof uit Soeloe en Magindanao (aldaar, bl. 108—214).

— Het besturend personeel in Ternate en de zeeroof. I. G. 1881 I, bl. 107.

— De Kol. Verslagen, passim.

GEVAL No. 274.

1858. In dit jaar aanvaardde Nederland de aangeboden opperheerschappij over Siak. Aanstonds moesten wij ons daar doen gelden tegenover den Engelschman Wilson die, verhonden met een aantal Europeesche en inlandsche (Boegineesche) avonturiers den Sultan verdreef. Met moeite redde de vorst zich op eene Ned. kruisboot. Zr. Ms. „Merapi" verjoeg de onruststokers, waarop de vorst en de gevluchte bevolking der hoofdplaats Boekit Batoe terugkeerde. T. v. N. I. 19e j. 1857 I, bl. 214. Tijds. I. T. L. en V. K. XII 4e Serie 1862, bl. 365.

GEVAL No. 275.

1860. Rapport van den Belgischen Consul-Generaal in BritschIndië d'Egremont.

In een rapport dd. 5 Februari 1860 beschrijft genoemde Consul Generaal de door Chineezen in de Indische zeeën gepleegde zeerooverijen, en spreekt de hoop uit dat de mogendheden wanneer de oorlog met China geëindigd zal zjjn, zieh deze zaak zullen aantrekken. Econ. 1860, bl. 273.