is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

B. TWEE- OF MEERZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 516, 517, 518, 519 en 520.

GEVAL No. 516.

N. 8. 1910 : 73. I. S. 1910 : 397.

Dertien conventies van de Tweede Vredesconferentie van 18 October 1907. (vgl. geval no. 495). Collectief tractaat.

Zelfde opmerkingen als bh* de regelingen der Eerste Vredesconferentie.

GEVAL No. 517.

N. 8. 1910 : 276.

I. S. niet opgenomen.

Algemeen Arbitrageverdrag met Italië van 20 December 1909. Vlg. onder no. 503.

GEVAL No. 518.

N. 8. 1909 : 14. I. 8. 1910 : 675 (goedkeuringswet), 676 (afkondiging).

Conventie van Genève van 6 Juli 1906 voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken by de legers te velde.

(Eerste conventie was die van 22 Augustus 1864 ter verbetering van het lot der gewonde militairen bij de legers te velde). Collectief tractaat.

1 t/m 5. Zelfde opmerkingen als sub geval no. 506 (I. S. 1907 : 336).

GEVAL No. 519.

N. 8. 1908 : 97; 1913 : 132. L 8. 1911 : 86; 1913 : 435.

Internationale Conventie betreffende de Draadlooze Telegrafie, van 3 November 1906. Gewijzigd op 5 Juli 1912. Collectief tractaat.

1. Betreft zoowel Ned. als Ned. Indië (considerans)

2. Neen.

3. —

4. —.

5. Ja.

GEVAL No. 520.

N. 8. 1911 : 280. I. 8. 1911 : 487.

Consulaire Conventie met China, uitsluitend voor de Ned. koloniën, van 8 Mei 1911.

Met dit tractaat werd aan een lang geuiten wensch van de