is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

B. TWEE- OF MEERZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 533, 534 en 535.

dige en kunstwerken, van 13 Nov. 1908. Additioneel Protocol van 20 Maart 1914. Collectief tractaat.

Bij N. S. 1911 : 197 (L S. : 573) heeft de Ned. Regeering zich voorbehouden de bevoegdheid om voor Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen tot de Berner Conventie toe te treden.

De toetreding voor het Rijk in Europa had plaats op 1 November 1912 (N. S. 1912 : 323), de toetreding voor Ned. Indië had plaats op 1 April 1913. (I. S. 1914 : 797).

1. Betreft zoowel Ned. als Ned. Indië.

2. Neen.

3. —

4. —

5. Ja.

De met uitzondering van een zestal artikelen ook voor Ned. Indië Verbindend verklaarde wet van 23 Sept. 1912 (N. S. : 308) houdende eene nieuwe regeling van het auteursrecht, is in Ned. Indië afgekondigd in I. S. 1912 : 600.

In verband met deze wet onderging de Faillissementsverordening (I. S. 1905 : 217) eene wijziging bij Kon. Besl. van 15 Nov. 1912 : 32 (I. S. 1913 : 79).

De ook voor Ned. Indië verbindende wetten van 16 Oct. 1914 (N. S. 489) en 29 Oct. 1915 (N. S. : 446) tot wijziging van de overgangsbepalingen dier auteurswet-1912 zh'n in Ned. Indië afgekondigd in I. S. 1916 : 48 en 49.

Het Kon. Besl. van 30 October 1915 (N. S. : 452) regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de in laatstgenoemde wet vermelde commissie van advies is afgekondigd in I. S. 1916 : 50.

GEVAL No. 534.

N. S. 1916 : 181. I. S. niet opgenomen.

Algemeen Arbitrageverdrag met China, van 1 Juni 1915.

Vgl. onder no. 503.

GEVAL No. 535.

N. S. niet opgenomen. I. S. 1916 : 145.

Protocol van 28 September 1915 van Nederland en GrootBritannië betreffende de bepaUng der wederzijdsche gebiedsgrenzen op Borneo, krachtens art. 5 van het grensverdrag van 20 Juni 1891.