is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

Bescherming.

— door Engeland van Britsche onderdanen i.z. de „Ning Po" 1873 43

— door Engeland van Br. onderdanen in den Atjehoorlog

1873 45

Afwjjzing aanvraag koeliewerving voor Queensland

1874 49

— door Sultan v. Solok van diens onderdanen 1880 . . 68

— i.z. vermoording v. e. Nederlander op de Philippjjnen 1882/83 291

— van Fransche reizigers in Atjeh 1883 86

— van Javanen in Europa 1883 87

Nisero-incident 1883/84 89

Hok-Canton incident 1886 104

— van bedevaartgangers te Singapore 1887 110

— van Am. burger i.z. schutterij te Batavia 1887/88 . . 119 "Wervingsverbod voor b.t.1. ondernemingen 1887 .... 374 Dipl. en cons. actie in verband met de bedevaart

1893/94 153

Dispensaties van verbod koeliewerving . 121

128, 132, 144, 151, 157, 161, 172, 180, 188, 191, 193, 197, 219, 226, 229, 233, 237, 249, 255, 265.

Weigering van dispensaties van verbod koeliewerving 132 135, 151, 155, 157, 164, 172, 174.

Onderzoek panglongs op Bengkalis 1898 167

Regeling in de Straits t.a. van N. I. werkgevers 1898 . . 383

Reglementeering v. h. panglongbedrjjf 1898 387

Regeling Straits voor N. I. contractanten 1907 . . 394, 396

— van beroofde bedevaartgangers 1908/14 207

— van bedevaartgangers 1912/13 235

Onderhandelingen over emigratie naar de Samoa eilanden 1912 232

— van bedevaartgangers 1913/14 239

Geval Dillon-Corneck 1913/14 240

Bedevaart stopgezet 1915 248

Optreden cons.-gen. v. Japan i.z. Minami 1917 .... 253

Bedevaartverslag 1919 260

Betrekkingen.

— waartoe vreemdelingen in N. I. benoembaar zjjn

1867 356

Waarneming consulaire — 1867/67 357

Betrekkingen (Buitenlandsche.)

Behandeling der — met China, Japan en Siam overgebracht naar Btl. Z. 1862 23

— ter Alg. Secretarie 245

Bezoek.

— van Gouv. Straits 1869 25

10