is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

D

Dagbladpers.

Critiek op — door consulaire ambtenaren 1859 ... 13 Voorschriften tijdens den Fr.-D. oorlog 1870 '. 359 Vervolging — H. Tersteeg 1918 339 Decoraties.

Uitreiking — in Siam 1872 35

Denemarken.

Vriendschaps — enz. tractaat 1701 408

Consulair tractaat van 1856 ] 424

Voeren der vlag van — door Sleeswh'k-Holsteins'che

schepen 1864/65 354

Vestiging consulaten 1885 \ ' gg

Vestiging consulaat te Menado 1889 . . . . . . . [ 127

Uitleveringsverdrag van 1894 . . . . 481

Algemeen Arbitrageverdrag van 1904 ....... 504

Dominicaansche Republiek.

Consulair tractaat van 1891 475

Donker Curtius (Mr. J. H.).

Ned. Commissaris in Japan 14 431 432

Douanetarieven.

Conventie betr. int. Unie voor de publicatie der — van 1890 470

Duitschland.

Neutraliteitsproclamatie i. v. m. d. oorlog m. Frankrijk

1870 ggg

Consulair tractaat van 1871 ] . 449

Regeling nalatenschappen 1881/82 * 460a

Vestiging souvereiniteit op Nieuw-Guinea 1884 . . . . 95

Oprichting vice-consulaat te Padang 1887 m

Oprichting consulaat te Batavia 1887/88 ...... 118

Consulaat te Batavia tot consulaat-generaal verheven

1890 j27

Consulaat te Palembang opgericht 1892/93 . . . ! ! 143

Hulp door Duitsch s.s. aan N. I. schipbreukelingen 1892 142

Oprichting vice-consulaat te Menado 1896 159

Regeling nalatenschappen van in D.-Nieuw-Guinea overleden N. I. immigranten 1896 483

Uitleveringsverdrag van 1897 488

Kabelconventie van 1901 [ 497

Duitsche onderzoekers in den Pkntentuin 1902 .... 182

Bezoek prins Adalbert van Pruisen 1904 190

Bezoek Hendrik XXXH Reuss 1906 194

Tractaat-erkenning N. V. enz. van 1907 ....... 509

Zoölogen in N. I. 1907/08 ' .202

Vlagvertoon Duitsch eskader 1908 203

Vlagvertoon Duitsch eskader 1909 . . 205