is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der duizend vragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

tendens, ook het „leven van Mohammed" aan „het leven van Jezus" aan te passen, voor zoover dat bij het historisch gegevene mogelijk was '). En, niet alleen Mohammed zelf, ook zijne omgeving ondergaat dit proces: professor Wensinck werkt het uit voor Omar en Petrus *).

Ik meen, dat ook de figuur van cAbd Allah ibn Salam aan een dergelijk proces onderworpen is geweest: hij is de Mohammedaansche Nicodemus.

Men oordeele: Nicodemus is een leeraar Israéls (Joh. 3: 10) — cAbd Allah is habr en calim; Nicodemus gelooft heimelijk in Jezus (Joh. 3:2) — gelijk cAbd Allah gelooft in Mohammed; Nicodemus vreest de Joden en komt daarom 's nachts tot den Leeraar (Joh. 3:2) — ook eAbd Allah vreest de Joden en gaat in 't geheim tot Mohammed en, als de Joden aankomen, verbergt hij zich; Nicodemus erkent van te voren, dat de teekenen die Jezus doet, bewijzen zijn voor zijne goddelijke zending (Joh. 3:2) — cAbd Allah stelt van te voren vast, dat alléén een Profeet wetenschap heeft om zijne vragen te beantwoorden; Nicodemus doet Jezus vragen over de moeilijkste geloofstukken (Joh. 3:4, 9) — cAbd Allah stelt Mohammed op de proef met een drietal van de moeilijkste vragen; van de richtige beantwoording laat Nicodemus zijne bekeering afhangen, eerst belijdt hij in 't verborgen, later openlijk de nieuwe leer (Joh. 7 : 50—52, l9 '• 39) — zoodra cAbd Allah antwoord heeft gekregen op 'zijne vragen, bekeert hij zich, eerst alleen voor Mohammed, later ook openlijk voor de Joden.

Is cAbd Allah reeds in de canonieke Overlevering de typische vertegenwoordiger van het Jodendom dat, op kennisse der Schriften, zich bekeert, in de apokriefe Overlevering van het „Boek der Duizend Vragen", is dit gegeven nog nader uitgewerkt. Men zou een drietal groepen van motieven kunnen onderscheiden:

1. cAbd Allahs alwetendheid in zaken van den godsdienst;

2. het vragenstellen aan hem die zich opwerpt als profeet;

3. de groepeering in drieën van cAbd Allahs vragen.

1. Het »Boek der Vragen" stelt cAbd Allah voor als naar hartelust puttende uit een' overvloed van kennis. De schepping

1) Wensinck, 1. c, p. 193. 2) Wensinck, 1. c, p 197.