is toegevoegd aan uw favorieten.

Genealogie van het geslacht Wiersum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE GESLACHT.

Kinderen van PIETER BERENDS en FROUWKE JANS. Zie 9.

17. BEREND PIETERS WIERSUM •).

geboren te Zijldijk, gem. 't Zandt, 14 April 1797,

overleden op Tettema te Uithuizen 6 Januari 1853,

trouwt te 't Zandt 16 Maart 1829 met

TRIJNTJE TUNNIS DOORNBOS,

geboren te Kolhol, gem. 't Zandt, 9 Maart 1806,

overleden te Uithuizen 11 Januari 1878,

dochter van Tunnis Luurts Doornbos ') en Freerkje

Pieters Dijksterhuis.

Hun kinderen volgen: Vijfde geslacht, 32—37.

18. JAN PIETERS WIERSUM.

geboren te Zijldijk, gem 't Zandt 1801,

overleden op de Groote Ark aldaar 3 Februari 1836, trouwt te 't Zandt 22 October 1825 met GEESSIEN MEERTENS DOORNBOS, geboren op de Groote Ark te Zijldijk 19 October 1791, overleden aldaar 27 December 1855, begraven te 't Zandt 2 Januari 1856 en overgebracht in den grafkelder op de Groote Ark 17 April 1856, dochter van Meerten Willems') en Ilbyna Doornbos. Hun kinderen volgen: Vijfde geslacht, 38—39.

') B. P. Wiersum en T. T. Doornbos woonden eerst aan den Korendijkster weg onder 't Zandt en kochten 16 Juli 1838 Tettema te Uithuizen. 2) Hertrouwt, na den dood van zijn eerste vrouw 1838, in 1850 met H.E. Dijkema en overlijdt 29 Juni 1863 te Uithuizermeeden, oostelijk gedeelte. •) Overleden op de Groote Ark 27 November 1791, in eerste huwelijk getrouwd met Anje Tjonkes, van Noordbroek; het tweede huwelijk vond 5 Februari 1775 plaats.

19