is toegevoegd aan uw favorieten.

Genealogie van het geslacht Wiersum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II-VI. RECHTERLIJKE AKTEN BETREFFENDE HET GESLACHT WIERSUM.

Bijlage II. HUWELIJKSVOORWAARDEN TUSSCHEN BERENT JANNES EN ANJE CORNELIS WYRSEMA, 8 NOVEMBER 1755.

Rijksarchief in Groningen, nr. XL Vla**, aanwinst 1902. Losse verzegelingen van Eenrum.

Betuige, dat er met mandevrindenraadt een wettelijk huwelijk is beraamd, gedediget en besloten tusschen de E. Berent Jannes als bruidegom, ter eener, en de deugtsame Anje Cornelis Wyrsema als bruid ter andere sijde, in voegen als volgt: Vooreerst sijn de bruidegom en bruid en wedersijts vrinden wel tevreden met soodanige goederen als sij an malkanderen brengen, welke goederen voort na de eerste egte beslapinge sullen wesen half en half, ook winst en verlies, en al wat haar staande huwelijk mogte anerven en ansterven, exumpt het eigen landt, soo de bruidegom of bruidt reedes mogten hebben of schyrkomstig mogte angeërft worden, sal niet voor tilbaar goed gerekent en ingebragt worden, maar sal altijdt wederom vererven daar deselve uit en heergekomen sijn; soons en dogters, uit dit huwelijk worden(de) geprokureerdt, sullen tot vaders en moeders nalatenschap en voorts tot alle erf en versterf gelijke na en even sibbe wesen, en ook genieten het regt van reepreezentatie; indien de bruidegom vóór de bruid sonder wettelijke geboorte uit dit huwelijk geraakte te versterven, sal de bruidt alle goederen, indien sij niet tot een tweede huwelijk overgaat, erflijk aan haar behouden, met beding dat sij met ses weken het Üjfstoebehooren an de naaste erfgenamen sal uitkeeren; maar indien sij tot een tweede huwelijk mogte overgaan, dan sal sij uit de gemeene boedel erffelijk genieten en an haar behouden de somma van seven

46