is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Joden en Synërs om de gelijkstelling als burgers. Na zijn heengaan hebben de Joden een aanklacht tegen hem bij den keizer ingediend. )

Zijn opvolger was Porcius Festus.

Hoewel in menig opzicht een ander mensch dan Felix, ging het toch ook zijn kracht te boven om andere verhoudingen in Judea te scheppen.

Het rusteloos woelen van den Romeinen vijandige geesten en het steeds meer openbaar worden van de oproerige stemming onder het volk noodzaakten hem, die anders niet ongenegen was aan de wenschen der Joden tegemoet te komen, tot krachtig ingrijpen. Maar ook hij kon door het nemen van strenge maatregelen slechts bevorderen, wat hij dacht uit te roeien.

Donkere wolken pakten zich samen, het losbarsten van den opstand van het Joodsche volk was nog maar een kwestie van tijd.

*) Zie over de mededeeling van Lukas betreffende het heengaan van Felix als procurator en de daarmede samenhangende chronologie pag. 61 e. v.