is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

ndorjg naggijaiac' en „axmXvtwg *) „zonder daarin door de overheid belemmerd te worden". Zeker, Paulus verdwijnt uit het gezicht, maar Lukas is het primair te doen om het Evangelie, secundair om Paulus als drager daarvan.

Samenvattend is dus de beteekenis van het laatste vers deze: Paulus heeft twee jaar gewacht, en heeft daarna ook in Rome het Evangelie gepredikt. Wat de termijn van „twee jaar" betreft, Ramsay *) schrijft: „This space of „two years" is equivalent to the legal term eighteen months, together with some small addition required for the formalities of release", of: „eighteen months is loosely called two years." ^

Thans rest nog op één punt te wijzen. Dit betreft de bronnen, die Lukas voor dit deel van zijn boek gebruikt zou kunnen hebben. Dienaangaande heerscht groote onzekerheid en verschil van opvatting. Ten bewijze moge slechts strekken, dat Harnack 4) in 1908 oordeelt, dat het waarschijnlijk te achten is, dat Lukas niet alleen schriftelij ke bronnen te zijner beschikking heeft gehad, maar dat deze ook „vortrefflich" geweest moeten zijn. Drie jaar daarna, in 1911, verklaart hij het gebruik van schriftelijke bronnen voor onmogelijk. 5)

Bij een vergelijking met die papyri, welke proces-

*) harnack, Beitrage III, p. 48: „Verhaltnis zar Ohrigkeit, 28,31

(axcokvrco;).

Moulton, The Expositor, Vol. VIII, Sixth Series, 1903, p. 425. Eger, Rechtsgesch. zum N. T. p. 19, A. 38. *) Ramsay, The Expositor, Vol. V. Eighth Series, 1913, p. 267. ») Hastings, Dict. Bib. Vol. V, p. 464 e. v.

4) Harnack. Beitrage III, 1908, p. 31.

5) Harnack. Beitrage IV. 1911, p. 10.