is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245

.tempel onder zelfvervloeking (mesasat, mesontèng) hun nieuwe désareglement te zullen naleven"1). De krama désa verbinden zich onder eede (mabakang bakang) met een doodverklaarde geene betrekkingen meer te zullen onderhoudena).

Zijn de waterwerken in een bevloeiingsgemeenschap in gereedheid gebracht, dan verbinden zich de leden onder eede (mabakang bakang), deze werken niet te zullen beschadigen of er iets aan te zullen veranderen").

Vroeger werden (bij eene nieuwe contractsluiting) de vorsten en later de stedehouders, tegenwoordig nog de districtshoofden, hoofdsedahans, gerechtsdienaren (kantja's) en ondanks artikel 26 /an het Balireglement ook de padanda's in de poera balé agoeng beëedigd, dan wel wordt hun de verplichting opgelegd zich zelf te beëedigen *). Ingeval van metilas schijnt de vorst, wiens bescherming werd ingeroepen, wel plechtig onder eede aan zijne nieuwe onderdanen, steun en bijstand te hebben beloofd"). Het corps veepolitie in Djambrana werd eveneens in zijn geheel beëedigd e).

*) Van Vollenhoven Adatrecht blz. 473, Liefrinck Bali blz. 334.

') Liefrinck Bali blz. 340—1.

*) Adatrb., XV, blz. 354.

*) Van Vollenhoven Adatrecht blz. 473, v. B. Waanders blz. 222-5.

•) v. B. Waanders dagverhaal blz. 441.

•) Landsverordeningen Bali blz. 247.