is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

houden1). Nagelaten vrouwen heeten kekarèn, hetgeen beteekent: „zij die achterbleven". Men heeft in dezen term niets geringschattends te zien, zooals eene mededeeling in Adatrechtbundel XXIH doet vermoeden, door te spreken van „restantjes". Het woord staat gelijk met ons „nagelaten betrekkingen"2).

Over de vererving van het lidmaatschap van dorps- en andere gemeenschappen, ambten en waardigheden werd vroeger bij het bestuur reeds het een en ander gezegd").

*) v. Eek Bali, 1880, H, blz. 94, Landsverordeningen Bali blz. 185.

•) Adatrb., XXIII, blz. 359.

») Pandecten adatrecht, V, plaats 2432—2436.