is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pleijte

Poerwa agama Proeve Oppenheim c.s.

Raffles Resumé

Van Rietschoten S.

Schrieke Schwartz Bangli

Schwartz Gijanjar

Schwartz Karangasem

Schwartz rapport

Schwartz Tabanan

Socbakverordeningen Soebakwezen

C. M. Pleijte. Herinneringen uit OostIndië, Bali; Tijdschr. v. h. Aardr. Genootsch, 2e Serie, 18, (1901).

I Goesti Poetoe Djlantik. Wetboek „Poerwa Agama" in het Hoog-Balisch en Maleisch vertaald; — herzien en verbeterd door H. J. E. F. Schwartz —, (1918).

Proeve van eene staatsregeling voor Nederlandsch-Indië door Mr. J. Oppenheim, Mr. J. H. Carpentier Alting, Mr. Ph. Kleintjes, Dr. C.Snouck Hurgronje, Mr.C.van Vollenhoven en Raden Mr. Oerip Kartodirdjo; (1922).

Th. St. Raffles. The History of Java. 1817; 2 vim. 2e uitgave, (1830), met Appendix K. Account of Bali.

De onbebouwde gronden in de landschappen Boelèlèng en Djambrana, eüand Bali; (1888). Men zie eveneens Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 3, (1889).

C. H. van Rietschoten. Algemeen verslag van den chef van de staf der expeditie naar Bali, 10 September—30 October 1906 ; Ind. Mil. Tijdschr.. Extra bijlage No. 27,'1916). Staatsblad van Nederlandsch-Indië. Mr. J. Schrieke. De lagere Inlandsche rechtsgemeenschappen; (1921).

Rapport van de reis van den controleur Schwartz naar Bangli; Tijdschr. v. h. Bat. Genootsch., 43, (1901).

H J. E. F. Schwartz. Aanteekeningen omtrent het landschap Gijanjar; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur. 19. (1900).

H J. E. F. Schwartz. Dagverhaal van eene reis van den resident van Bali en Lombok. . naar Karangasem en Kloengkoeng; Tijdschr. v. h. Bat. Genootsch., 43, (1901).

H. J. E. F. Schwartz. Rapport van eene reis van den controleur voor de politieke aangelegenheden, vergezeld door den poenggawa van Soekasada Goesti Njoman Raka van 27 Januari t/m 7 Februari 1900. Extract; Tijdschr. v: h. Bat. Genootsch., 43, (1901).

H. J. E. F. Schwartz. Dagverhaal van eene reis van den resident van Bali en Lombok .. . naar Tabanan en Badoeng; Tijdschr. v. h. Bat. Genootsch.. 43.(1901).

F. A. Liefrinck. Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten; (1921).

V. E. Kom. Hoe er nieuw licht werd

vn