is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Bij de vaststelling der minimumprijzen, door niet-inlanders te betalen bij inhuur van den grond der inlanders, werd terecht de inlandsche pachtwaarde als uitgangspunt genomen. Men mist echter in die minimumprijzen de waardeering in geld van de factoren, welke deze huurovereenkomsten doen verschillen van gelijksoortige overeenkomsten in de inlandsche maatschappij.

V.

Artikel 528 van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië (S. 1915:732) wijst niet aan, welke voorwerpen van kunst of nijverheid van Bali alleen mogen worden uitgevoerd met vergunning van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst.

VI.

In de Balische spreek- en schrijftaal raakt het gebruik van het achtervoegsel (a)nda, dat den bezits-tweeden naamval vormt, meer en meer in onbruik.