is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen over het christendom en het Romeinsche recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jfu 6$ het voleindigen van dit proefschrift mijn academische studietijd ten einde loopt, tuil ik U, Hoogleeraren van de juridische Faculteit, openlijk mijn dank brengen voor het onderwijs, dat ik het voorrecht had te genieten.

En in het bijzonder geldt mijn erkentelijkheid U, Hooggeleerde van Kan, Hooggeachte Promotor! Uwe vriendschappelijke belangstelling en uwe welwillende hulp, die ge steeds bereid waart te geven, zal ik altijd blijven waardeeren.

Allen, die my bij het schrijven van dit proefschrift de behulpzame hand boden, betuig ik mijne dankbaarheid.