is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Plato: RepubL 5, 9, p. 334.

Zumpt: Ueber den Stand S. 1415.

wek. Hierdie selfde raai Plato aan in sy ideale staat, en dit as beloning vir goeie dienste deur die jonge manne aan die staat gedaan. En eweeens leer Aristoteles. Die hoë beskouing van die huwelik, dat dit bestaan uit weersydse liefde en waardering, was so te sê onbekend, en indien dit voorgekom het was dit maar selde; die reël was dit stellig nie, anders sou Demosthenes nie kon sê het: vroue het ons om vir ons in die huis te sorg, maar minnaresse hou ons aan vir ons vermaak.

Nog 'n rede of twee moet genoem word waarom die kind so min by die grieke getel het. Die eerste meen ons is dat hulle maar eenvoudig hierin die voorbeeld van hulle gode en godinne gevolg het. By hierdie denkbeeldige wesens het mens tevergeefs gesoek naar huiselike lewe, kuisheid, gehoorsaamheid aan ouers, of liefde jeens kinders. Voorbedde lê voor die band in oorvloed.

'n Andere rede moet ons soek in die vreemde misdryf, waaraan die grieke veral skuldig was en wat deur grieke en romeine albei genoem werd: griekse liefde; ek bedoel die paederastie, of die sedelike misbruik van jongens deur ouere manne. Hierdie misdryf het ontstaan in Kreta, was daar deur die wet erken, maar het die ontvolking van daardie vroeër so digbevolkte eiland veroorsaak. Dit het toen Sparta binnegedring, het daar die mode geword, sodat dit selfs 'n skande geag werd vir 'n jonge man om hom nie hieraan toe te gee nie; Sparta het ook die bittere vrug hiervan gepluk, want dit het veel bygedra tot haar verswakking en val. Ewe verderfelik het hierdie ondeug gewerk op die sede van Athene: afkeur van die huwelik, minagting vir vrou en kind, sedelike onverskilligheid en ennuü

By die romeine het die vrou en dus ook die kind 'nhoëre posiesie beklee, maar hier had die vader 'n onbeperkte mag, 'n mag van dood en lewe: potestas vitae necisque, waarvan later meer volledig sal word behandel.

Na die verowering van Griekeland en die Ooste het daar ontstaan naar Rome 'n geweldige toestroming van oosterse weelde en van oosterse en griekse ondeugde; dit het daartoe