is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

cianus wat sê dat nie alleen die mense strafbaar is wat gif maak of verkoop of besit met die doel om ander te dood nie, maar dat die wet uitgebrei werd om ook sulke te straf wat amatorium of liefdedrank toedien, of drank teen voorkoming van bevrugtiging of tot afdryf van die vrug.

19) Ook sê Ulpianus in die tyd van Caracalla, dat volgens wet 'n vrou wat skuldig is opsettelik die ongebore vrug te verwyder, veroordeel word tot ballingskap. 20) Dit word deur sommige beskou as die eerste romeinse wet teen aborsiepleeg. Miskien is dit dieselfde wet in veranderde vorm wat volgens 21) Marcianus deur die keisers Severus en Antoninus gemaak was, waardeur hulle vroue aan hierdie misdaad skuldig veroordeel tot 'ntydelike ballingskap, want, sê hulle, dit is nie reg, maar onwaardig en onregverdig, dat 'nvrou ongestraf haar man van kinders sou beroof; want volgens hierdie wet het die gehude man reg op die ongebore vrug as 'n aanstaande kind van hom; 22) daarom is ook net 'n gehude vrou, of 'n geskeie vrou wat swanger is en wat aan hierdie misdaad skuldig is, strafbaar deur die wet; 'n ongehude vrou daarentegen mag met die ongebore vrug doen naar verkiese. Soos die wette onder 18 en 19 val onder die wat handel oor moordenaars en gifmengers, so val 21 onder die extraordinaria crimina, buitengewone misdade.

23) Paulus haal aan 'n wet waardeur mense, skuldig aan die toedien van drank tot die voorkoming van bevrugtiging, al was die niet kwalik bedoel, maar enkel om die slegte voor-

19) Dig. 48. 8. 8. Ad leg. Corn. de sic. et venef. p. 802. Ulpianus: Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constituerit, eam in exilium praeses provinciae exiget.

20) Gibbon: Deel. and Fall of R. E., I p. 92.

21) Dig. 47. 11. 4. De extraor. criminibus, p, 787. Marcianus: Divus Severus et Antonius rescripserunt eam quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam; indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse.

22) Pauly Real Ency. Abortio 1. S. 107.

23) D i g. 48. 19. 38. 5. p. 817. Ad leg. Cor. de sic et ven.: Paulus: Qui abortionis aut amatorium poculum dant etsi dolo non faciunt, tarnen quia