is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFSTUK H. Die beskerming van die kind teen kindermoord.

Wat ons direk tref in die romeinse geskiedenis en wet is die grote mag wat deur die wet toegeken was aan die vader, 57) Dit was die strewe reeds van die vroegste romeinse wetgewers om strenge tug en stipte gehoorsaamheid aan 'slands wette op die bevolking af te dwing; en dit sou hulle die gemakkeliks bereik deur bierdie strenge tug reeds tuis toe te pas en die kinders daar op te voed om die ouers onderdanig te wees en te vrees. Merkwaardig ook dat die enigste deug wat Virgilius by uitstek aan Aeneas, die vermeende stigter van die romeinse volk toegeken het, was piëteit, of eerbied vir sy ouers.

Die uiterlike betoning van eerbied vir die ou mense deur die jongere was in Rome byna nie minder sterk as eertyds in Sparta,

Die eerste koning Romulus het 58) alle mag oor die kind aan die vader toegeken, en dit so lang as die vader of die kind leef; hy had reg om hom in die tronk te gooi, of te gésel of hom geboei te laat werk op sy plaas, of selfs om hom te dood. Aan hierdie mag het hy egter 'n beperking gestel deur 'nwet 59) wat gebie het dat die romeine al hulle mannelike

57) Gibbon, Deel. and FalL 1, p. 298.

58) Dionys. Halicar. Antiq. Roman. 2, par. 26, 27, p. 89: Romulus omnem potestatem in filium patri concessit, idque per totum vitae tempus sive eum carcere includere sive verberare sive vinctum ad opera rustica detinere sive occidere vellet.

Justin. Instit. 4, 8, 7, p. 53: Sed veteree quidem faaec injuria et in filiis familias masculis et feminis admiserunt; welk „injuria" M u r n e r p. 167 verklaar deur „kastyde of dood".

59) Dionys. Halicar. Ant. Roman. 2, 25, p. 88: Necessitatem imposuit Romulus civibus omnem virilem prolem educare et filias primogenitas, necare vero nullum fetum triennio minorem, niai natum mutilum aut monstrum statim post partum.