is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

vader deur 'n slaaf weggegooi en deur 'n ander persoon opgeneem en grootgemaak word, indien die vader so 'n kind wil terug hê, moet hy bewys dat die kind weggegooi was sonder sy medewete, en 'n derde van die onkoste aan die kind bestee betaal; was dit egter geskied met sy toestemming, dan moes hy al die onkoste vergoed. 184) 'n Ander ou wet het gesê dat in geval 'n vader sy vondelingkind wou terug hê, hy één solidus moes betaal vir elk jaar wat die kind versorg werd tot die ouderdom van tien jaar; alles daarbo is nie nodig te betaal nie, want dan sou die kind self deur sy arbeid sy pleegvader vir sy onderhoud betaal het. Weier die vader genoemde vergoeding te doen, dan bly die kind permanent in die mag van sy pleegouer,

185) Rogerus koning van Sisielië (i.e. Sisielië en Suid Italië) het strenge wette gemaak, waardeur hy gelas dat vroue wat hulle dogters gebruik om deur ontug wins te verdien, of hulle dogtertjies laat opvoed daartoe, gestraf sal word deur van hulle neus beroof te word.

186) Hierdie wet het 'n latere vors Frederik toegepas op

insciis infantem projecerint; infans cum fuerit nutritus tertiam partem pretii nutritor accipiat; ita ut juret aut probet dominus, se quod servi sui infantem exposuerint, ignorasse. Si vero consciis dominis infans probatur fuisse jactatus, in eius qui nutrivit potestate permaneat.

184) I b i d. tit. 4, 3 (antiqua). Qui a parentibus infantulum acceperit nutriendum, quantum mercedis pro nutrione accipiat praemium. Si quis a parentibus infantulum acceperit nutriendum, usque ad decem annos, per singulos annos singulos solidos pretii pro nutrito infante percipiat. Si vero decimum annum aetatis excesserit, nihil postea mercedis addatur, quia ipse nutritus est, mercedem suam suo potest compensare servitio. Quod si hanc summam, qui repetit, dare noluerit, mancipium in nutrientis potestate permaneat.

185) Constit. Siculorum, lib. 3, tit. 48, p. 818. De matribus suas filias exponentibus. Rex Rogerus: Matres virgines filias prostituentes et maritalia foedera fugientes ut lenas ipsas prosequimur et nasus eis similiter abscindatur. Castitatem enim suorum viscerum vendere inhumanum est et crudele. Quod si filia seipsum prostituerit et mater solummodo consentit, judicis arbitrio relinquatur.

186) Constit. Siculor. lib. 3. tit 52, p. 819, de lenonibus, Imp. Fredericus.