is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

gestorwe vrou gelyksoortige inrigtinge gestig vir arme meisies, wat hy naar sy vrou genoem het die Nuwe Faustinianae.

233) Hierdie inrigtinge het hulle egter nie in 'n lang en voorspoedig bestaan kon verheug nie. Die uitbetalingen vir hulle was in die tyd van Commodus, sy opvolger, al jare agter, en Pertinax het dus in 193 die hele saak maar opgehef.

234) Alexander Severus 222—235 het baie verbeteringe soek aantebring in die toestand van die volk: belastinge en rente het hy verlaag, die aankoop van plase deur mindergegoedes aangemoedig, teen publieke vroue het hy tewerk gegaan, swembade tot nut van die publiek opgerig, koring en geld het hy gratis vir die volk uitgedeel; met hierdie doel het hy ooral graanskure opgerig. Hy was die kristene goedgesind, wou selfs 'n tempel vir die Heer Kristus bou. Die voetstappe van sy waardige voorgangers het hy gevolg, en ook hy het inrigtinge vir jongens en vir meisies gestig, en hulle naar sy

233) Zumpt, Ueber den Stand, S. 81.

234) Ael. Lampridius, Alex. Severus, par. 21, p. 271: Condemnationes et raras esse jussit, et quae factae fuerant non indulsit. Vectigalia civitatibus ad proprias fabricas deputavit. Foenus publicum trientarium exercuit, ita ut pauperibus plerisque sine usuris pecunias dederit ad agros emendos, reddendas de fructibus.

Par. 26, p. 275: Congiarium; populo ter dedit, donativum militibus ter; carnem populo addidit. Usuras foeneratorum contraxit ad trientes pensiones etiam pauperibus consulens.

Par. 24, p. 281: Muiier es infames quarum infinitum numerum deprehenderat publicari jussit, exoletis omnibus deportatis; aliquibus etiam naufragio mersis.

Par. 39, p. 286: Horrea in omnibus regionibus publica fecit, ad quae conferrent bona ii, qui privatas custodias non haberent.

Par. 42, p. 289: Thermis et suis et veterum frequenter cum populo usus est, et aestate maxime balneari veste ad Palatium revertens,

Par. 43, p. 290: Christo templum facere voluit eumque inter deos recipere quod et Hadrianus cogitasse fertur, qui templa in omnibus civitatibus sine simulacris jusserat fieri. Par. 44: Et discipulos cum annonis pauperum filios, modo ingenuos, dari jussit. Par. 57, p. 301: Puellas ac pueros quemadmodum Antoninus Faustinianas instituerat, Mammaeanas ac Mammaeanos instituit.