is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

sivisme het die verwesenliking van die mensliewende ideaal hierin opgesluit verhinder om tot bloei te kom, het haar beperk bijna uitsluitelik tot jodegenote; en selfs die diaspora, wat middel was om die onderlinge hulp weer aan te spoor, het dit nie verder kon bring, buiten die ingeslote kring, dan tot enige proseliete.

Met die inluiding van die nuwe bedeling het die moedergemeente te Jerusalem die saak dadelik op deurslaande wys soek op te los; Hand. 2, 34 en 44; 4, 32; en Paulus het die saak groots opgevat en gesistematiseer; hy het steeds op die hart van sy gemeentes uit die heidene gedruk dat een vaa hulle pligte was die arme te gedenk, 1 Kor. 13, 3; Rom. 15, 26; Gal. 2, 10; met hier die doel het hy grote kollektes op tou geset vir die arme gemeente te Jerusalem; maar hy het ook vermaan dat hulle nie moes vertraag om goed te doen aan al die broeders, 2 Thes. 3, 13; 1 Thim. 4, 10, en aan alle behoeftiges in hulle omgewing. En hierdie les het die jonge kerk uitstekend geleer. In die tweede eeu sien ons reeds die armesorg in die kerk goed georganiseer; hiertoe het gedien die vrye gawes van wekelikse en maandelikse bydraë of van gifte van naturalië by die avondmaal, of kollektes, gewoon of buitengewoon, of van tiendes of van eerstelinge; 235) almal ongedwonge, want naar die inspraak van sy hart het elk gegee, 2 Kor. 9, 7. Lyste van arme (matricula) werd in die kerke gehou om geen arme verby te gaan; veral die weduwe en wees was die voorwerp van hulle sorg; ook die kleine kindertjies werd nie vergeet nie.

Die eerste duidelike voorskrifte buiten die Nuwe Testament kry ons in die Apostoliese Konstitutiones. 236) Daar

235) T er tul. Apolog. 39, tom. 1, p. 258: Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo velit, et si modo possit, apponit; nam nemo compellitur sed sponte confert.

236) Apostol. Constitutiones 4. 1. p. 114: 'Ogyavov 6e xivo; yevofievov %gioxiavöv rfioi naidog r\ nag&tvov, xcdov fiev, ivo Tte xcöv adeXycov ovx Ixcov rexvov, jigoakaflo/iiEvos xovxo ê^g eis naiSog xonov zr/v Se ixag&evov 6 èx<ov viov ovvafievov avxfj xaXe xov yapov cógais ovyxQoviaai ov(evl;r). xovxo