is toegevoegd aan uw favorieten.

De candidatuur-Hohenzollern

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

also dem Rufe des Schicksals folgen zu sollen, steht unwider ruflich auch heute noch fest bei mir. Da nunmehr Eure Briefe mir den Beweis liefern, dasz dieser Schicksalsruf von Euch vernommen ist, so konnte ich jenem meinem Ausspruch zufolge nunmehr auch nur meine Einwilligung geben". *)

Bucher was intusschen naar Berlijn vertrokken, waar hij den kroonprins sprak en van daar ging hij naar Varzin, waar hij rapport uitbracht aan Bismarck. Abeken, Geheim Legatieraad, had inmiddels Bismarck op de hoogte gebracht van den stand van zaken.

Na het succes van de onderhandelingen te Sigmaringen, kon Salazar nog niet onmiddellijk naar Madrid vertrekken. Hij moest eerst het antwoord van den Koning afwachten.

Voorloopig kon hij echter Prim op de hoogte brengen van zijn succes. Door bemiddeling van von Versen zond hij den 19en Juni twee telegrammen naar Madrid. Het eerste was gericht aan Prim en hield in, dat de erfprins, onder voorbehoud van de goedkeuring van Koning Wilhelm, de candidatuur had aangenomen, het tweede was geadresseerd aan Zorilla, den voorzitter van de Cortes, en kondigde aan, dat hij op den 26en Juni terug zou zijn te Madrid.

Den 23en Juni vertrok hij naar Madrid.

Ruim één jaar hadden de onderhandelingen van de Spaansche regeerinj met het huis Hohenzollern geduurd, voordat de erfprins zich bereid verklaarde den troon te aanvaarden. Ruim anderhalf jaar was verloopen, voordat de provisioneele regeering van Prim, Serrano en Topete% erin geslaagd was, een candidaat te vinden, die een einde zou maken aan de

Fester: Briefe No. 232.