is toegevoegd aan uw favorieten.

Coevorden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= COEVORDEN =

PROVINCIE DRENTHE

Middenpunt van den Zuid-Oosthoek van Drenthe, Noord-Oosthoek van Overijssel en Graafschap Bentheim.

■ ■ ■ ■

Centrum van Handel en Nijverheid.

Industriëele Ondernemingen. Landbouwomgeving. Belangrijke Vee-, Paarden- en Weekmarkten.

0 -;■ ■ ■ ■ ■

Verbindingen.

Spoorwegen in 3 richtingen.

Tramwegen ,. 3 ■

Scheepvaartkanalen ,,5 ,,

Straatwegen 4

Directe Spoor-, Kanaal- en Wegverbindingen met Duitschland. Grenskantoor voor In- en Uitklaringen. Uitvoerstation van Vee en Paarden.

■ ■ ■ ■

Vooraanstaande Onderwijsinrichtingen

als:

Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen Cursus. Vakschool voor Meisjes met Opleiding tot Leerares. Rijksnormaallessen. Openbare en Bijzondere U.L.-Scholen.

■ ■ ■ ■

Bouw- en Industrie-terrein.

INLICHTINGEN TEN GEMEENTEHUIZE.