is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van prof. Treub's brochure Indië's toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

is, dat deze niet uit de Indische maatschappij is opgegroeid; met instemming wordt aangehaald een uitspraak, voorkomende in de brochure „Staatkundige Hervormingen in Ned. Indië van den heer H. Colijn:

„Al dadelijk trekt de aandacht, dat bij de instelling van den Volksraad de principiëele eisch, dat de autonomie vanonder-op moet worden opgebouwd, geheel verwaarloosd is. Men heeft een dak geconstrueerd vóórdat de muren, die het schragen moeten, waren opgetrokken".

Maar de heer Colijn deed daarop onmiddellijk volgen:

„Men was hiertoe echter min of meer genoopt, doordat vroeger verzuimd is de noodige grondslagen tijdig te leggen en de tijd drong".

Hierop komt het aan; het zijn de tekortkomingen der vaderen, die zich pijnlijk deden gevoelen. Inderdaad, de tijd drong: Indië wenschte mede te spreken waar het geldt de behartiging van eigen belangen en de Regeering voelde behoefte aan een orgaan, waarin aan den eenen kant de verschillende bevolkingsgroepen gelegenheid zouden vinden zich te uiten en aan den anderen kant zij in het openbaar rekenschap zou kunnen geven van haar doen en laten.

Onder deze omstandigheden was de instelling van den Volksraad de eenige uitweg; het zou een politieke fout geweest zijn Indië af te schepen met de opmerking: Gij moet nog geduld hebben; van een vertegenwoordigend lichaam kan vooreerst geen sprake zijn, want er bestaan nog geen locale organen van hooger orde als regentschappen en provinciën, in staat om zulk een lichaam te schragen; daaraan wordt nog gewerkt, als die eenmaal in het leven zijn geroepen en tot ontwikkeling gekomen, kunt gij een vertegenwoordiging krijgen.

Immers, de tijd drong en bakens moeten tijdig verzet worden. Prof. Treub brengt in een ander verband in herinnering welke