is toegevoegd aan uw favorieten.

De timmermeesters, weidegraven, hoofd-, brug-, straat-, wegen- en artilleriemeesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

816. Rekening van den artilleriemeester, Wynolt van Mouwick, over 1577.

817. Rekening van den artilleriemeester, Herman Scharff, over 1578.

8J8. Rekening van den artilleriemeester, Herman Scharff, over 1579.

819. Rekening van den artilleriemeester, Joist ter Brugge, over 1580.

N.B. In duplo.

820. Rekening van den artilleriemeester, Herman Scharff, over 1581.

N.B. Deze rekening bevat ook de uitgaven van Herman Scharff ten behoeve van het gewest Overijssel in zake de inneming van de stad Goor en het beleg van het huis Bronckhorst. Verg. n. 821.

821. „Reekentschap und anwijsinge van Herman Scharff, dere rechten doctor, alse artelerijmeijster van seckere duysent gulden current, soe Johan Hanneman alse licentmeijster wegen der Generaüteijtt volgende die acte und ordinantie van die heren Ridderschap und Stede, gesanthen des Velouwschen Quartirs und gedeputirden des Stifftes van Utrecht und Averyssell undert segell der stadt Arnhem in data 21 Julij anno 1581 tot kopinge van ammunitie umme die schantze van Goer to ontsetten desser Landtschap gegeven, schuldich gewesen und betailt". 1581.

N.B. Verg. n. 820.

822. Rekening van den artilleriemeester, Herman Scharff, over 1583.