is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

sonen, de huishoudingen, de verschillende staatsdiensten, vereenigingen, kerken, enz., enz., over de geheele wereld te zamen, die niet produceeren en wat ze behoeven van ondernemingen ontvangen,

en anderzijds de ondernemingen van de geheele wereld, die allemaal met elkaar ten slotte geen andere bestemming hebben dan te voorzien in de behoefte van de eerste groep.

De verhoudingen zijn verder zoo. De particuliere personen, huishoudingen, staatsdiensten hier en elders, kerken, enz. krijgen hun inkomen uit de ondernemingen, direct als loon of winst, indirect als belasting en contributies.

Dat inkomen betalen ze weer aan de ondernemingen terug voor hetgeen ze er van genieten. Staatkundige instellingen bijv. zullen hun inkomen, dat ze uit belastingen hebben gekregen, eerst voor een deel als salaris aan hare ambtenaren betalen, maar deze geven het dan weer uit aan winkeliers, enz.

De ondernemingen verzamelen natuurproducten. De goederen moeten voor een zeer groot deel worden bewerkt en verwerkt.

Tal van goederen komen nooit buiten het complex van ondernemingen, doordat ze daar verbruikt worden, zonder in producten, die aan particuliere personen, huishoudingen, staatkundige instellingen, enz. worden verkocht, over te gaan.

De taak van het complex van ondernemingen is zeer ingewikkeld. Sommige goederen worden over groote uitgestrektheden verworven, andere komen uit bepaalde streken. De eerste zijn wellicht in enkele streken noodig, de laatste moeten misschien over de geheele wereld worden verspreid. Vele goederen kunnen slechts verwerkt worden op weinige gereede goederen, andere worden verbruikt of gebruikt in allerlei vorm en samenstelling.

In het geheele complex van ondernemingen is een ongezochte samenwerking, daar iedere onderneming koopt, waar zij het beste terecht kan en verkoopt waar zij de beste prij zen krijgt.

Te midden van de bevolking zijn ondernemers gevestigd, die aan haar vraag trachten te voldoen. Ze koopen van tusschenhandelaars en producenten hier en elders, die op hun beurt ook weer van alle oorden der wereld de goederen, die zij noodig hadden, betrekken.